Κατασκευή δρόμων

Ανακατασκευή δρόμων, πεζοδρομιών

 

Κατασκευή πάρκων

 

Κατασκευή γηπέδων

Διαχωρισμός οικοπέδων

Λατόμευση / ανακύκλωση αδρανών υλικών

Ανέγερση οικιών / πολυκατοικιών