ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣ

Η KEDRIS CONSTRUCTIONS LTD, συστάθηκε το Μάρτιο του 1982 και έχει έδρα την Λευκωσία με ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Αθηνών στο Στρόβολο.

Η «KEDRIS» δραστηριοποιείται με επιτυχία σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η εταιρεία σήμερα βρίσκεται σε μία επιτυχημένη και ανοδική πορεία με πολύ συνεπή και σεβαστή τη θέση της ανάμεσα στους πελάτες και συνεργάτες αλλά ακόμη και στους ανταγωνιστές της. Οι πελάτες της εταιρείας διατηρούν μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη σχέση με την «KEDRIS» για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.

Η «KEDRIS» έχει όλο τον αναγκαίο και κατάλληλο εξοπλισμό όπως οχήματα, εκσκαφείς, φορτωτήρες, σπαστήρα, οδοστρωτήρες, finisher κ.ο.κ. για τις ανάγκες των έργων που εκτελεί.

Η «KEDRIS» συμμετέχει σε εταιρείες και JV’s με παρεμφερείς δραστηριότητες είτε σαν μέτοχος ή σαν συνεργάτης μακράς διαρκείας, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις δραστηριότητες, τους σκοπούς και στόχους της εταιρείας, όπως η διαχείριση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, οικοδομικών και τεχνικών έργων, παραγωγής αμμοχάλικων, ασφάλτου, οικοδομικών υλικών κ.ά.