Ανάπλαση Περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και αντιπρόσωποι των εταιριών Kedris – Α.Μ. Ανδρονίκου Κοινοπραξία υπέγραψαν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ – Ελ – Καλέ στην εντός των Τειχών Λευκωσία, Φάση Β’.

Με στόχο την αναζωογόνηση της συγκεκριμένης περιοχής της παλιάς πόλης τα έργα περιλαμβάνουν την συντήρηση/αποκατάσταση των όψεων και των περιτειχισμάτων των οικοδομών, κατασκευή νέου οδοστρώματος, πεζοδρομίων, εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και την υπογειοποίηση των δικτύων κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, ΣΥΛ, ΣΑΛ, ΑΤΗΚ) καθώς και αναβάθμιση του συστήματος ομβρίων υδάτων.

Οι δρόμοι στους οποίους θα διεξαχθούν τα έργα είναι οι οδοί Ερμού και Πενταδακτύλου.

Το έργο αποτελεί μέρος της ανάπλασης ολόκληρης της παλιάς πόλης και το ύψος της σύμβασης του έργου αναμένεται να ανέλθει στα 1.700.000 Ευρώ περίπου και θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 8 Μαΐου 2013.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.